...

Podľa štatistík je to najbežnejšie mäso v slovenských kuchyniach. Je však pravda, že aj najtučnejšie. Pozrite si tieto recepty, z ktorých takmer každý má pod 700 kalórií.

Akcia
Hodnotenie 0 z 5
Original price was: 5.19€.Current price is: 4.69€.
Pridať do košíka
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.